Club de platja Ocata Vent (1a FASE)

Club de platja Ocata Vent (1a FASE)

Club de platja Ocata Vent (1a FASE) Gestió integral de projecte i obra per a les noves instal·lacions del Club Ocata Vent. Descripció del projecte Mediació amb l’administració pública, estudi de costos, disseny arquitectònic, estructural i constructiu, direcció de les...
Creació d’espai de descans per a personal sanitari

Creació d’espai de descans per a personal sanitari

Creació d’espai de descans per a personal sanitari Gestió integral de projecte per a portar a terme l’habilitació d’un espai de descans per al personal sanitari del recinte hospitalari de la fundació Puigvert de Barcelona. Descripció del projecte Estudi normatiu,...
Rehabilitació de façana amb lesions estructurals

Rehabilitació de façana amb lesions estructurals

Rehabilitació de façana amb lesions estructurals Esmena de deficiències estructurals i millora de l’aïllament tèrmic. Descripció del projecte Projecte i direcció d’obra per a reparar les esquerdes en parets de tancament de façana i reforç de bigues deteriorades per...
Rehabilitació de façana amb lesions estructurals

Rehabilitació de façana amb lesions estructurals

Rehabilitació de façana amb lesions estructurals Esmena de deficiències estructurals i millora de l’aïllament tèrmic. Descripció del projecte Projecte i direcció d’obra per a reparar les esquerdes en parets de tancament de façana i reconstrucció d’elements trencats en...
Sectorització d’incendis

Sectorització d’incendis

Sectorització d’incendis Adequació de magatzem d’alt risc per a compliment de normativa de seguretat contra incendis. Descripció del projecte Estudi normatiu, disseny d’actuacions i control d’execució, per portar a terme les adequacions necessàries de sectorització...