Manteniment de coberta plana.

Manteniment de coberta plana per renovació de membrana impermeabilitzant amb disseny de nous junts de dilatació a edifici plurifamiliar del Masnou.

Descripció del projecte

Redacció de projecte i supervisió tècnica per a reparació de patologies menors, aplicació de dues mans de cautxú acrílic amb làmina de reforç incorporada i substitució de morrions de desguàs existents per nous d’acer inoxidable.t.

Més projectes:

Club de platja Ocata Vent (1a FASE)

Club de platja Ocata Vent (1a FASE)

Club de platja Ocata Vent (1a FASE)Gestió integral de projecte i obra per a les noves instal·lacions del Club Ocata Vent.Descripció del projecte Mediació amb l’administració pública, estudi de costos, disseny arquitectònic, estructural i constructiu, direcció de les...

Creació d’espai de descans per a personal sanitari

Creació d’espai de descans per a personal sanitari

Creació d’espai de descans per a personal sanitariGestió integral de projecte per a portar a terme l’habilitació d’un espai de descans per al personal sanitari del recinte hospitalari de la fundació Puigvert de Barcelona.Descripció del projecte Estudi normatiu,...

Creació d’espai per a vending i menjador per a personal sanitari

Creació d’espai per a vending i menjador per a personal sanitari

Creació d’espai per a vending i menjador per a personal sanitari Gestió integral de projecte per a portar a terme l’habilitació d’un espai de menjador i vending per al personal sanitari del recinte hospitalari de la fundació Puigvert de Barcelona.Descripció del...

Rehabilitació de façana amb lesions estructurals

Rehabilitació de façana amb lesions estructurals

Rehabilitació de façana amb lesions estructuralsEsmena de deficiències estructurals i millora de l’aïllament tèrmic.Descripció del projecte Projecte i direcció d’obra per a reparar les esquerdes en parets de tancament de façana i reforç de bigues deteriorades per...

Rehabilitació de façana amb lesions estructurals

Rehabilitació de façana amb lesions estructurals

Rehabilitació de façana amb lesions estructuralsEsmena de deficiències estructurals i millora de l’aïllament tèrmic.Descripció del projecte Projecte i direcció d’obra per a reparar les esquerdes en parets de tancament de façana i reconstrucció d’elements trencats en...

Rehabilitació de façana

Rehabilitació de façana

Rehabilitació de façana.Rehabilitació de façana en edifici plurifamiliar entre mitgeres del Masnou.AbansDesprésDescripció del projecte Projecte i direcció per a l’esmena de les deficiències detectades en informe ITE, inclosa la restauració de finestres i persianes de...

Cel ras acústic i embellidor de lames

Cel ras acústic i embellidor de lames

Cel ras acústic i embellidor de lames.Cel ras decoratiu fonoabsorvent i lateral embellidor per a ocultació d’instal·lacions en recinte hospitalari de Barcelona.Descripció del projecte Concepció, disseny, solucions constructives, elecció de materials i entregues,...

Rehabilitació de pati anglès

Rehabilitació de pati anglès

Rehabilitació de pati anglès.Rehabilitació d’espai en desús, amb treballs d’impermeabilització, pavimentació amb enrajolat drenant, il·luminació i enjardinament, en equipament hospitalari de Barcelona.Descripció del projecte Concepció, disseny, solucions...

Ampliació de rampa d’accés de vehicles

Ampliació de rampa d’accés de vehicles

Ampliació de rampa d’accés de vehicles.Ampliació de rampa d’accés de vehicles en habitatge unifamiliar a Teià.Descripció del projecte Direcció d’execució de les obres.Més projectes: Contact usDo not hesitate to contact us if youwould like further information.C/...

Reforma habitatge

Reforma habitatge

Reforma habitatgeRehabilitació integral d’habitatge d’unifamiliar aïllat a Sant Cebrià de Vallalta.Descripció del projecte Redacció de projecte d’obra menor i direcció de les obres de reparació d’esquerdes i pintat de façana, substitució de portes i finestres,...

Contact us

Do not hesitate to contact us if you
would like further information.

C/ Mediterrània 2-4, 1r pis.
08328 Alella – Barcelona

Tel: 93 555 57 55 – 630 44 40 34
info@solsonaibosch.cat

8 + 15 =

Contact

C/ Mediterrània 2-4, 1r pis, 08328 Alella Barcelona

Tel: 93 555 57 55 – 630 44 40 34

Email: info@solsonaibosch.cat