Proyectos y dirección de obra

Trabajos realizados de principio a fin; desde el asesoramiento previo al cliente, estudio de viabilidad técnica, legal y económica. Hasta el desarrollo del proyecto, obtención de licencia, contratación de las obras y dirección facultativa durante su ejecución.

Club de platja Ocata Vent (1a FASE)

Club de platja Ocata Vent (1a FASE)

Club de platja Ocata Vent (1a FASE)Gestió integral de projecte i obra per a les noves instal·lacions del Club Ocata Vent.Descripció del projecte Mediació amb l’administració pública, estudi de costos, disseny arquitectònic, estructural i constructiu, direcció de les...

Rehabilitació de façana

Rehabilitació de façana

Rehabilitació de façana.Rehabilitació de façana en edifici plurifamiliar entre mitgeres del Masnou.AbansDesprésDescripció del projecte Projecte i direcció per a l’esmena de les deficiències detectades en informe ITE, inclosa la restauració de finestres i persianes de...

Cel ras acústic i embellidor de lames

Cel ras acústic i embellidor de lames

Cel ras acústic i embellidor de lames.Cel ras decoratiu fonoabsorvent i lateral embellidor per a ocultació d’instal·lacions en recinte hospitalari de Barcelona.Descripció del projecte Concepció, disseny, solucions constructives, elecció de materials i entregues,...

Manteniment de coberta plana

Manteniment de coberta plana

Manteniment de coberta plana.Manteniment de coberta plana per renovació de membrana impermeabilitzant amb disseny de nous junts de dilatació a edifici plurifamiliar del Masnou.Descripció del projecte Redacció de projecte i supervisió tècnica per a reparació de...

Reforma habitatge

Reforma habitatge

Reforma habitatgeRehabilitació integral d’habitatge d’unifamiliar aïllat a Sant Cebrià de Vallalta.Descripció del projecte Redacció de projecte d’obra menor i direcció de les obres de reparació d’esquerdes i pintat de façana, substitució de portes i finestres,...

Contáctenos

¿Tienes alguna consulta? Envíenos un correo electrónico o llámenos.
Estaremos encantados de responder a sus preguntas.

C/ Escultor Llimona nº5
08328 Alella Barcelona

Tel: 93 555 57 55 – 630 44 40 34
info@solsonaibosch.cat

13 + 12 =

Contacto

C/ Escultor Llimona nº5, 08328 Alella Barcelona

Tel: 93 555 57 55 - 630 44 40 34

Email: info@solsonaibosch.cat