Els nostres serveis

Rehabilitació d’edificis:

Actualitza el teu patrimoni, gaudeix-lo millor i evita accidents, rehabilita.

 

 • Estalvi i eficiència energètica:   passes fred o limites l’ús de calefacció i aire condicionat per por a la factura? Modernitza el teu edifici, estalvia, guanya en confort i ajuda al planeta.
 • Humitats: pintar no serveix de res si no es detecta i s’elimina la causa: filtracions en patis i cobertes, fuites en instal·lacions, capil·laritat procedent del terreny, condensació…
 • Problemes estructurals: Fissures, esquerdes, deformacions, bigues de fusta corcades, aluminosi. Assegura la solidesa del teu edifici.
 • Envolupant: El deteriorament extern de façanes i terrats va molt més enllà de l’estètica, és la via d’entrada del deteriorament intern i pot acabar provocant fins i tot despreniment de partícules cap a la via pública.
Tràmits i certificats:

Aquells exigits per l’administració pública i que requereixen la signatura d’un tècnic.

 • Cèdula l’habitabilitat: Necessària per vendre o llogar un habitatge, certifica que compleix amb els requeriments mínims d’habitabilitat segons la normativa vigent. Es renova cada 15 anys o si s’ha rehabilitat.
 • Certificació energètica d’edificis: Necessària per vendre o llogar un habitatge, edifici o local, qualifica el seu grau d’eficiència energètica i les possibles actuacions de millora per reduir-ne el consum energètic.
 • Inspecció tècnica d’edificis: Detecta deficiències estructurals, salubritat i seguretat en edificis d’ús residencial. Obligatòria a partir de 45 anys d’antiguitat.
 • Llicència d’activitats: Justifica el compliment de la normativa ambiental i d’incendis per obtenir el permís municipal. Necessària per qualsevol activitat econòmica que es porti a terme en un local comercial o nau industrial.
 • Llicència d’obres: Abans de dur a terme qualsevol tipus d’obra, cal comunicar o sol·licitar permís municipal. Hi ha 4 categories: assabentat, assumeix, obra menor i obra major.
Assessorament tècnic:

Per aquells casos en què és convenient disposar del consell d’un expert.

 • Immobiliària: Abans de llogar o comprar un immoble, assegura’t que estàs fent una bona operació demanant la opinió d’un tècnic expert.
 • Reformes d’interiors: Evita imprevistos indesitjats, greuges a veïns, mals resultats, errors de disseny o qualsevol altre problema pel fet de deixar fer al constructor sense cap supervisió. Assessorem en disseny, cost i execució.
 • Revisió de pressupostos i contractació d’obres: Evita sorpreses i desviacions de pressupost abans d’acceptar un encàrrec d’un industrial o constructor, assegura que la intervenció a fer és la correcta, que estan totes les feines incloses i que els preus són justos.
 • Programes de conservació i manteniment: planifica a llarg termini les actuacions i les despeses a fer front per a mantenir el teu edifici en plena forma.
Informes:

Documents legals que requereixen la signatura d’un tècnic col•legiat.

 • Estat inicial o final d’un lloguer: tant si ets arrendatari com si ets arrendador, certifica l’inventari de béns, els danys i/o l’estat de conservació en el moment d’entrega de claus.
 • Obres aturades: quantifica i qualifica les feines executades fins la data si has hagut d’aturar la teva obra per mala entesa amb el teu client o el teu contractista.
 • Legalització urbanística: obtén el vist i plau municipal per les construccions existents o futures de la teva finca. A vegades necessària per a concessió d’hipoteques i/o de permisos d’ampliació.
 • Actualització de dades cadastrals: si el cadastre no fa justícia a la realitat del teu immoble, cal justificació signada per un tècnic perquè sigui revisada.
Out sourcing:

Per a professionals d’arquitectura, enginyeria o construcció amb puntes de feina importants i necessitat de delegar en confiança.

 • Direcció d’execució d’obres: Control de qualitat, coordinació de seguretat i salut, supervisió de l’execució, control de costos, actes de visita d’obres.
 • Aixecament de plànols i delineació: La part més entretinguda i la que més influeix en la imatge del teu projecte.
 • Amidaments i pressupostos: A partir de memòria i plànols elaborem l’estat d’amidaments i el pressupost del teu projecte, en format BC3 o Excel.
 • Disseny d’interiors: Si vols rebre assessorament per crear un interior, comptem amb experts en decoració i il·luminació d’espais.
 • Imatges renderitzades: Moltes vegades és difícil imaginar com quedarà un projecte un cop acabat, gràcies a la creació d’imatges virtuals podràs veure-ho abans de començar el teu projecte.
 • Gravació timelapse: Si vols fer un seguiment de l’evolució del projecte, ja sigui per promocionar-lo durant l’execució o un cop finalitzat el Timelapse és un mètode que et permetrà crear un document audiovisual atractiu.

Millores en l’edificació:

Sigui quina sigui l’actuació que tens en ment, deixa’ns ser el teu Project Manager.

 • Projectes de reforma i rehabilitació: Tot tipus de reformes interiors i exteriors, rehabilitació de façanes, cobertes, instal·lacions o estructures.
 • Accessibilitat: incorporació d’ascensors, elevadors i supressió de barreres arquitectòniques.
 • Energies renovables: incorporació d’instal·lacions solars tèrmiques, solars fotovoltaiques, aerotèrmiques i geotèrmiques.
 • Aïllament tèrmic i acústic: intervencions en cobertes, façanes, finestres i altres tancaments per a millorar el confort i l’estalvi energètic.

Contacta’ns

Tens una consulta? Escrui-nos un email o truca’ns.
Estarem encantats de resoldre els teus dubtes.

C/ Escultor Llimona nº5
08328 Alella Barcelona

Tel: 93 555 57 55 – 630 44 40 34
info@solsonaibosch.cat

14 + 6 =

Contacto

C/ Escultor Llimona nº5, 08328 Alella Barcelona

Tel: 93 555 57 55 - 630 44 40 34

Email: info@solsonaibosch.cat